Pedagogische benadering

Onze pedagogische doelstellingen

Het pedagogische doel is dat het kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens met een eigen identiteit en een eigen kwaliteit. Dit evenwicht wordt tot stand gebracht door situaties in het kindercentrum te creëren die ervoor zorgen dat het kind zich prettig voelt, vertrouwen heeft in eigen kunnen, voor zichzelf op durft te komen, respect ontwikkelt voor zichzelf en voor anderen, zelfstandig is en sociaal vaardig.

Dit proberen we te bereiken door:

  • Het bieden van een gevoel van veiligheid en vertrouwen.
  • Het bieden van ontwikkelingmogelijkheden.
  • Het bevorderen van persoonlijke kwaliteiten.
  • Het bevorderen van sociale vaardigheden.
  • Het bieden van ontwikkelingmogelijkheden.

Om de ontwikkeling van de kinderen vanuit deze doelstellingen te bevorderen, worden eisen gesteld aan:

De Pedagogische Medewerker

Naast kennis van de ontwikkeling van de kinderen is het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers van zeer groot belang. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd met de kinderen, waar professioneel mee gewerkt moet worden. De wijze waarop de pedagogisch medewerkers met elkaar omgaan, bepaalt voor een belangrijk deel of het kindercentrum ook inderdaad de ontwikkeling van de kinderen kan bevorderen. De pedagogisch medewerker voorziet in de behoeftes van het kind. De pedagogisch medewerker heeft met haar gedrag een voorbeeldfunctie. Het kind kan het gedrag van de pedagogisch medewerker overnemen.

Door het opendeurenbeleid krijgen de kinderen de gelegenheid om te profiteren van de talenten van alle pedagogisch medewerkster.

Het Groepsverband

Er wordt gewerkt met verticale groepen, met een afgewogen samenstelling.

Doordat er een opendeurenbeleid wordt gevoerd vanaf 3 jaar, bieden we meer speelruimte, gevarieerder spelaanbod en meer contactmogelijkheden.

De Ruimte

De ruimte in en om het kindercentrum en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Veiligheid, hygiëne, individueel- en groepsbelang spelen hierbij een rol. De inrichting kan mogelijkheden en uitdagingen bieden.

De Omgang met Ouders/Verzorgers

Het belang van goed contact met ouders/verzorgers is vanzelfsprekend. Zodoende leert men het kind goed kennen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

Het Pedagogisch Werkplan

Het kindercentrum Mallemolen heeft een pedagogisch werkplan geschreven met als basis het pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch werkplan staat beschreven welke werkwijze, regels en afspraken er gelden om een optimaal pedagogisch leefklimaat te creëren. Hierdoor krijgt het kindercentrum zijn eigen karakter.

Shopping Basket