Onze werkwijze

Hoe we werken bij Kindercentrum Mallemolen

Het kindercentrum heeft twee verticale groepen. Deze heten de ZWALUWEN en de UILEN. Alle kinderen worden opgevangen in stamgroepen van maximaal 16 kinderen. Het open deurenbeleid krijgt vorm, door de kinderen vanaf 3 jaar ‘s morgens na het fruit eten en  ‘s middags na het sap drinken, te laten kiezen waar ze willen spelen of aan welke activiteit ze mee willen doen. 

Het doel van het open deurenbeleid is het streven naar veiligheid en geborgenheid in combinatie met het streven naar uitdaging en vrije keuze voor kinderen. De kinderen verblijven niet verplicht in een eigen groeps(ruimte) en bij de eigen pedagogisch medewerksters, maar kunnen overal binnen het kindercentrum spelen.

IMG_2105

Het open deurenbeleid heeft als pedagogisch doel:

Uitbreiding van de speelruimte, spelaanbod en leefwereld.

Doordat het kind ook in een andere ruimte kan spelen, leert het zelfstandig ontdekkingen te doen, het merkt dat het iets durft te ondernemen. Het kind komt in aanraking met nieuwe materialen of activiteiten die in de eigen groepsruimte niet aanwezig zijn.​

Uitbreiding van onderling contacten tussen kinderen.

Het kind maakt kennis met andere kinderen en pedagogisch medewerksters, het kind ziet hoe andere kinderen spelen, het leert contacten leggen en kiest gericht vriendjes/vriendinnetjes. Dit is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van sociale competentie. Bijvoorbeeld kan het 3-jarig kind een leeftijdsgenootje opzoeken om mee te spelen.

IMG_2088

Profiteren van talenten van groepsleiding.

Elke P.M.-er heeft zijn/haar eigen kwaliteiten, culturele bagage en persoonlijkheid. Het kind kan hierbij zijn voordeel halen, in bijvoorbeeld creativiteit, sport, spel, toneel, zang ect.

Vertrouwdheid met het hele kindercentrum.

Doordat het kind in verschillende ruimten en buiten speelplaatsen speelt, leert het zich overal vertrouwd te voelen. Het open deurenbeleid bevordert dat het kindercentrum een ontmoetingsruimte wordt waarin alle P.M.-ers, alle kinderen en alle ouders elkaar kennen.

Lees verder over onze pedagogische

Doelstellingen & Uitgangspunten

Shopping Basket