IMG_5389

Pedagogische uitgangspunten

  • Elk kind is uniek en staat centraal in ons kindercentrum.
  • Het kind heeft recht op acceptatie en waardering.
  • Ieder kind dient met respect behandeld te worden.
  • Het moet serieus genomen worden en het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.
  • Om zich te kunnen ontwikkelen is het nodig dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen dat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar grotere zelfstandigheid.
  • Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door te oefenen in zelf doen. Door misschien te falen, terug te kunnen vallen op iemand die je begrijpt en de kans te krijgen het weer opnieuw te proberen.

Er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden, waarbij er gekeken wordt naar de vaardigheden die het kind al bezit en die het nog moet aanleren.

Het individuele kind mag niet lijden onder de groep, zoals ook de groep niet mag lijden onder het individuele kind.

Het groepsgericht werken biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Vanuit deze uitgangspunten ontwikkelt kindercentrum Mallemolen haar pedagogische doelstelling: het bevordert de ontwikkeling van het kind door het onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen in een voor het kind aangepaste ruimte.

Shopping Basket